postheadericon آثار ارزش دعا برای دیگران

امیرالمومنین علی( علیه السلام) فرمودند: نزد پیغمبر (ص) بودم و او نماز می خواند، وقتی از نمازشان فارغ شدند فرمودند: یاعلی! من هیچ خیری را از خدا نخواستم مگر اینکه مثل آن را برای تو هم خواستم، و از هیچ شرّی به خدا پناه نبردم مگر اینکه از خدا خواستم تو را هم مانند من در پناه خودش قرار دهد…یعنی در دعا چه نسبت به جلب منفعت و چه دفع ضرر هیچ فرقی بین خودم و تو نگذاشتم، انسان نباید در دعاهایش نسبت به دیگران تنگ نظری کند، هر چیزی برای خود می خواهی برای دیگران نیز بخواه که این از نشانه های کمال ایمان است. در روایتی از امام باقر (علیه السلام) آمده است که حضرت فرمودند: سریع ترین دعایی که به هدف اجابت می رسد، دعایی است که یک برادر مؤمن برای برادر مؤمن دیگرش می کند و پشت سر او برایش از خدا خیر می خواهد؛ نه در حضورش. یعنی هرکس برای دیگری دعا کند به سرعت به اجابت می رسد. وقتی این شخص شروع می کند به دعا کردن برای برادرش و پشت سر او، آن فرشته ای که برای گرفتن دعاها موکل شده است، جواب می دهد: این چیزی که برای برادرت خواستی، برای خودت دو برابرش برآورده شد. یعنی همین که برای دیگری خیر خواستی و دعایش کردی، برای خودت دو برابرش منظور و مستجاب می شود.

آیت الله مجتبی تهرانی

دیدگاهی بنویسید