postheadericon احوال پرسی با باران

منیره هاشمی –کانون خراسان رضوی

از راه آمد
باران زیبا
توی خیابان
من دیدم او را
*
آمد جلوتر
چتر مرا دید
احوال من را
با خنده پرسید
*
دادم به او دست
از زیر چترم
دست مرا او
بوسید نم نم

یک دیدگاه براي " احوال پرسی با باران "

دیدگاهی بنویسید