postheadericon تقویم ورق می خورد

روی  بیست و هفتمین  روز اردیبهشت

مکثی کوتاه می کنی .. نگاهی می اندازی  به دوربین عکاسی ات …

خاطره های رنگی تمامی برنامه ها را در ذهنت مرور می کنی..

 آلبوم های پر از عکسی که هر ثانیه اش ،شکار لحظه هایت بوده اند..

و امروز روز توست…

و هر روز، روز توست. زیرا با هر خبر متولد می شوی .. با هر جشن و سمینار قد می کشی و قدرتمندتر از همیشه گام برمی داری..

تاریخ تقویم ها را مرور می کنی.. نه تنها ۲۷ اردیبهشت روز توست. بلکه تمام روزهای تقویم متعلق به توست.. تویی که خاطرات را به هم گره می زنی …

تویی که تقویم ذهنت هر روز  و هر روز پر از صبوری است..

اهالی روابط عمومی، روزتان پر از مهر

شهرزاد زارعی

کارشناس روابط عمومی کانون پرورش فکری استان هرمزگان

دیدگاهی بنویسید