postheadericon تولد خورشید

خورشید خیلی امروز خوشحال است می‌دانید چرا؟
آخر امروز تولد خورشید است. اما او فکر می کرد هیچکس این تولد را به خاطر ندارد.
اما ستاره خانم به آقای ماه گفته بود و قرار شد برای خورشید یک تولد درست و حسابی بگیرند. ستاره خانم و آقای ماه، ابر و باد را خبر کردند و برای جشن آماده شدند.
ستاره، بادکنک های رنگی را به سرتاسر آسمان وصل کرد.
باد هم با شرشره های زیبایش، آسمان را زیباتر کرد. همه با هم دست خورشید را گرفتند و اورا به جشن آوردند.
چشم‌های خورشید بسته بود. تا چشم‌هایش را باز کرد باد هوهو کنان بادکنک ها و شرشره ها را به رقص درآورد و خورشید خیلی خوشحال شد. ستاره خانم یک کتاب خیلی قشنگ به خورشید هدیه داد. ابر، کارت عضویت کتابخانه را از جیبش درآورد و عضویت او را در کتابخانه سیار تبریک گفت.
برای همین خورشید هم سیار است و هیچوقت یک جا ثابت نمی‌ماند.
خورشید بهترین روز زندگی اش را در آسمان آبی گذراند.

فاطمه زهرا عبدالهی
گروه سنی د
کتابخانه سیار شهری بیرجند

دیدگاهی بنویسید