postheadericon دنیای کودکی‌های بی‌ریا

تقدیم به تمام مربیان ایران زمین
تابستان که آغاز می شود  گرمای حیات بخش آن با ذوب کردن برف های سپید کوهستان ،رودهای  پر آبی  را در دامنه ها می سازد که باعث آبیاری  گل ها  و شکوفایی دشت وصحراهاست. اگر کمی نزدیکتر شویم وبه دنیای زیبای پیرامون‌مان نگاهی زیباتر بیاندازیم،  همه موجودات آفرینش را در حرکت  و جنبش خواهیم یافت. آن نیروی خلاقی که در ذات هر موجودی از جانب  آفریدگار به ارث رسیده است وما عشقش می نامیم، باعث شگفتی و پویایی است که می تواند همواره حرکتی رو به زیبایی داشته باشد.
همان خورشید تابان که در کانون  تلالویی شیرین ودرخشان دارد  که با تابش در دل‌ها   و نگاه‌ها چنان نیرویی خلاق ، زیبا وروح نوازی می آفریند که دل هر بینایی را به شایستگی می نوازد.
تابستان واژه ای مانوس وگیرا برای کانونی هاست، بسیاری از آغازها  از آن سرچشمه می گیرد.  شاید بهترین سرآغازها از سوی اوست. بهترین دوستی ها، رفاقت ها وگاهی شیرین ترین  سوختن ها وشاید ساختن ها
سیل خروشان  کودکان  پاکدل سرزمین‌مان با دیدگانی رو به افق روشن تر پای بر آستان بی ریای کانون می گذارند و دنیای دل انگیز کانون و شمع فروزان آن مربی ،فصل دوستی های رنگارنگ می آغازند که چه زیباست.  اگر این دنیا و فصل‌هایش متکی به قدرت عشق و مهربانی های صادقی از جنس دنیای کودکی های صاف و بی ریا وهمسایه نزدیک خدا باشد.
دل مربی لبریز از خواستن وتوانستن است  اسمش نیز بسیار با مسمی ومقدس است. 
تابستان موسم سعی وتلاش مضاعف مربیان دلسوز وهنرمند کانونی است که بی هیچ چشم داشتی آنچه در توان دارند را در جام اخلاص و عمل می گذارند  و به پیشگاه پاک ومعصومانه کودک و نوجوان این نزدیک ترین موجودات به خدا تقدیم می‌کنند ودر خاتمه خود را متکی به آن قدرت مطلق  می دانند که یاور ونگهدارشان هم اوست .
زهره عباس آبادی مربی فرهنگی مرکز فرهنگی هنری  اسفراین

دیدگاهی بنویسید