postheadericon دنیا زیباست سیب زیباست

 آیسان قربانی -عضو کانون استان گیلان
دنیا گرد است
سیب گرد است
دنیا زیباست
سیب زیباست
خدا دنیا و سیب را آفرید
و یاد داد
که در دنیای گرد
سیب های زیبا بکارد
انسان
سیب را خوردو
خدا را فراموش کرد

دیدگاهی بنویسید