postheadericon سخن قرآن مجید

و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید. آیه ۳ سوره هود

دیدگاهی بنویسید