postheadericon «نگرانی»

برای گلهای باغچه نگرانم
نگران روزی
که تو
دوباره بخندی
زنبورها
پروانه ها
راهشان را گم کنند
و زمین
تعادلش را از دست بدهد !

انسیه موسویان

دیدگاهی بنویسید