postheadericon وضو و آب پرتغال

در فعالیت نماز به بخش احکام که رسیدیم درباره آب وضو و شرایط آن برای گروه سنی (ج) توضیح داده شد .
یکی از پسرها خیلی جدی پرسید : خانم با آب پرتغال هم میشه وضو گرفت ؟
و بنده از همه جا بی خبر بسیار محکم و قاطع گفتم : نه پسرم . من که توضیح دادم .
با لبخند شیطنت آمیزی که بر لب داشت گفت : چرا خانم می‌شه ! مگه آب کشور پرتغال اشکال داره ؟؟!!!!
این هم یک شیطنت بچه گانه که به نظرم خاطره جالبی بود
 
فرشته کرمی مربی مسوول مرکزفرهنگی هنری طرازناهید

دیدگاهی بنویسید