postheadericon پدرم

شعری از جلیل صفر بگی
برای مریم (دختر محمدرضا رستم پور)
پدرم
هرروز
زودتر از خورشید بیدار می شود
و دیرتر از او
به خانه بر می گردد
از کتاب شترها از فینیقیه شیشه آورده اند

دیدگاهی بنویسید