postheadericon کلام مهربانترین مهربانان

خدا بر مردم بسیار صاحب‏ تفضل است ولى بیشتر مردم سپاس نمى‏ دارند. غافر ۶۱

دیدگاهی بنویسید