postheadericon کلام پروردگار مهربان

هر رحمتى را که خدا براى مردم گشاید بازدارنده ‏اى براى آن نیست و آنچه را که باز دارد پس از [باز گرفتن] گشاینده‏ اى ندارد. ۲ فاطر

دیدگاهی بنویسید